Andreas Pahle har utdanningspermisjon fra 10/09/18 til 31/03/19. I denne perioden tar vikaren Amo Nerdrum over for han.

Åsne Flatland skal ha permisjon fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020.

Legene ved Bolteløkka Legesenter

Åsne Flatland

Åsne Flatland

Permisjon fra 1. januar 2019 i ett år

Vikarlege for alle fastlegene siden mars 2016, under spesialisering i allmedisin. Jobber også på Helsestasjon for Ungdom i bydel St. Hanshaugen.

Hilde Skrede

Hilde Skrede

Fastlege siden 2001, allmennlege siden 1998, spesialist i allmennmedisin siden 2004, jobber også som gruppeveileder for kollegaer i spesialstutdanning.

Andreas Pahle

Andreas Pahle

Fastlege siden 2012, jobber også med allmennmedisinsk forskning ved UiO og er styremedlem i NFA (Norsk Forening for allmennmedisin)

Anna Stavdal

Anna Stavdal

Allmennlege fra 1989. Spesialist i allmennmedisin fra 1998 og fastlege fra 2001. Universitetslektor ved UiO og veileder i allmennmedisin. President i WONCA Europe.

Amo Nerdrum

Amo Nerdrum

Vikarlege for Andreas Pahle. Tidligere jobbet på helsestasjon for barn og ungdom, og med Rus- og avhengighetsmedisin.

vikar

Helsesekretærene ved Bolteløkka Legesenter

Betzy Rakkestad

Betzy Rakkestad

Autorisert helsesekretær, kom til Bolteløkka legesenter januar 2016, har mange års erfaring fra ulike arbeidsplasser i helsevesenet.

Monica Tijmons

Monica Tijmons

Autorisert helsesekretær, kom til Bolteløkka legesenter i 2011, har mange års erfaring fra ulike legekontor.

Zeinab Kalaghy

Zeinab Kalaghy

Nyutdannet helsesekretær som har praksis hos oss siden medio nov 2017.