Legene ved Bolteløkka Legesenter

Åsne Flatland

Åsne Flatland

svangerskapspermisjon

Fastlege fra og med 1. januar 2020, under spesialisering i allmedisin. Jobber også på Helsestasjon for Ungdom i bydel St. Hanshaugen.

Hilde Skrede

Hilde Skrede

Fastlege siden 2001, allmennlege siden 1998, spesialist i allmennmedisin siden 2004, jobber også som gruppeveileder for kollegaer i spesialstutdanning.

Andreas Pahle

Andreas Pahle

Fastlege siden 2012, jobber også med allmennmedisinsk forskning ved UiO og er styremedlem i NFA (Norsk Forening for allmennmedisin)

Anna Stavdal

Anna Stavdal

Allmennlege fra 1989. Spesialist i allmennmedisin fra 1998 og fastlege fra 2001. Universitetslektor ved UiO og veileder i allmennmedisin. President-Elect WONCA World

Hedda Rosland Garberg

Hedda Rosland Garberg

vikar

Fastlegevikar. Under spesialisering i allmennmedisin.

Søren Sandager Petersen

Søren Sandager Petersen

vikar

Fastlegevikar for Åsne Flatland. Jobber også som lege ved Helsestasjon for Ungdom i bydel St.Hanshaugen.

Helsesekretærene ved Bolteløkka Legesenter

Betzy Rakkestad

Betzy Rakkestad

Autorisert helsesekretær, kom til Bolteløkka legesenter januar 2016, har mange års erfaring fra ulike arbeidsplasser i helsevesenet.

Monica Tijmons

Monica Tijmons

Autorisert helsesekretær, kom til Bolteløkka legesenter i 2011, har mange års erfaring fra ulike legekontor.

Sewa Nilsson

Sewa Nilsson

vikar

Helsesekretær i utdanning. Har praksisplass hos oss og skal jobbe som ferievikar her i sommer.