Velkommen til Bolteløkka legesenter!

Bolteløkka legesenter er en del av Oslo kommunes og bydel St. Hanshaugens førstelinje legetjeneste til befolkningen. Vi har ansvaret for de som har fastlege hos oss. Bolteløkka legesenter tilbyr allmennmedisinske legetjenester. Det vil si at du kan kontakte legesenteret med alle helseplager og bekymringer. Vi vil så vurdere hva som er den beste hjelpen for deg, og det er et viktig mål for oss å hjelpe alle. Du kan kontakte oss på telefon, via Helsenorge.no eller komme innom legesenteret.

Endring i telefontider

Fra og med 19/8 er åpningstidene for telefon fra kl. 09.00 hver dag.

Influensavaksine

Vi er godt i gang med årets influensavaksinering, og har vaksiner til alle i risikogruppene. Ta kontakt for vaksineavtale, vi har ikke drop-in vaksinering som tidligere, pga koronapandemien. Risikogruppene er: Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Koronapandemien

Vi har tilnærmet normal drift, men har gjort noen justeringer for å innfri kravene til smittevern. Det viktigste tiltaket er at noe aktivitet er flyttet fra legesenteret og til hjemmekontor. Slik kan du hjelpe oss å holde legesenteret smittefritt: Trykk her for å se plakat

Åpningstider

 • Mandag - Fredag: 08.00-15.30
 • Lunjspause hver dag: 12.00 - 12.30

 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Kontakt

 • Telefonnummer: 229 32 300
 • Åpningstider telefon: 09.00-11.45 og 12.45-15.00
 • Adresse: Sofiesgt 60, 0168 Oslo